Etykiety do transportu morskiego

Towary przewożone drogą morską muszą spełniać szereg różnorodnych wymagań, by mogły zostać umieszczone na pokładzie statku. Jednym z nich jest właściwy opis. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy chodzi o produkty niebezpieczne. Odpowiednio przygotowana etykieta musi informować o wszystkich możliwych zagrożeniach, jakie wiążą się z przewożeniem danego typu towaru.

Wszystko po to, aby osoby, które mają z nim do czynienia, wiedziały, jakie środki ostrożności należy podjąć. W tym celu oznaczenia stosowane na etykietach są standaryzowane. Pozwala to uniknąć pomyłek, które mogłyby być tragiczne w skutkach zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Etykieta morska umożliwia ponadto śledzenie produktu na trasie jego przewozu, a także zapobieganie jego ewentualnej utracie.

W transporcie morskim stosowane są powszechnie dwie normy dotyczące znakowania przewożonych produktów niebezpiecznych. Certyfikat BS 5609 Sekcja S2 i S3 oraz standaryzacja systemów klasyfikacji i znakowania GHS określają, jaką trwałość musi mieć etykieta wykorzystywana w transporcie morskim, a tym samym wskazują, jakie materiały muszą być użyte do ich produkcji i aplikacji.

Normy te stanowią między innymi, że:

  • Tego rodzaju etykieta oraz użyty do jej aplikacji klej muszą być odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV, oraz soli morskiej przez okres 90 dni – nawet w przypadku zatonięcia statku musimy mieć możliwość stwierdzenia, co zostało zatopione.
  • Zadruk powinien być wykonany metodą, która zapewni czytelność nie tylko w czasie transportu, ale także w przypadku zaistnienia warunków niebezpiecznych, w wyniku których etykieta będzie poddana wspomnianemu zanurzeniu w słonej wodzie morskiej nawet do trzech miesięcy.

W praktyce oznacza to wykorzystanie w tego rodzaju znakowaniu wyłącznie materiałów, klejów i metod zadruku, które przeszły stosowne testy wytrzymałościowe.

Libeli ma w swojej ofercie etykiety – zarówno z nadrukiem, jak i czyste – które spełniają wszystkie założenia certyfikatu BS 5609 oraz standaryzacji GHS i mogą być z powodzeniem stosowane w szeroko pojętym transporcie morskim.

Etykiety dla transportu morskiego Gliwice
Etykiety do transportu morskiego dostępne w Libeli
Etykiety do transportu morskiego Libeli
Etykiety do transportu morskiego (Libeli, Gliwice)