Zawiadomienie o przekształceniu

Działając w imieniu spółki LIBELI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach (dawnej: LIBELI JANUSZ BIŚ ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Pyskowicach), informuję, że z dniem 27 grudnia 2023 r. nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Janusza Biś pod firmą LIBELI JANUSZ BIŚ ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Pyskowicach (44-120) przy ulicy Nasiennej nr 3 (NIP: 6311985722, REGON: 240054458) w spółkę LIBELI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach w trybie określonym w art. 551 § 5 oraz 5841 – 58413 Kodeksu spółek handlowych.

Informuję ponadto, że wskutek przekształcenia zmianie uległa forma prawna firmy, numery NIP 9691661943 i REGON 52727771300000 oraz numer rachunku bankowego [62 1090 1766 0000 0001 5650 6507]. Spółce został nadany numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0001077738).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji również i nazwy, nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. LIBELI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach (dawnej: LIBELI JANUSZ BIŚ ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Pyskowicach), przejęła wszelkie prawa i obowiązki LIBELI JANUSZ BIŚ ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Pyskowicach.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z treścią niniejszego zawiadomienia, jak i konsekwencji zaistniałych zmian, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Januszem Biś pod numerem telefonu 511-958-095, który udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień.