Gwarancja jakości

Etykieta jako element zapewniający identyfikację wyrobów w poszczególnych etapach produkcji lub jako ważny aspekt wizerunkowy produktu, na który jest aplikowana, musi spełniać szereg wymagań dotyczących jej jakości i trwałości.

LIBELI jako firma, której misją jest udoskonalanie rozwiązań związanych z identyfikacją wyrobów, chce zapewnić Klientów o pełnej powtarzalności produkcji. Kierowani tą myślą, postanowiliśmy wdrożyć system zarządzania jakością ISO 9001:2015. Pozwala nam to na poprawę naszej organizacji poprzez:

  • usystematyzowanie procesów i procedur w firmie,
  • pełne planowanie oraz śledzenie produkcji,
  • zarządzanie zmianą inżynieryjną,
  • zarządzanie dostawcami,
  • określenie testów oraz planów kontroli jakości,
  • sporządzenie planów strategicznych,
  • wdrożenie narzędzi jakościowych, takich jak: PPAP, raport 8D.

To jeden z wielu kroków firmy LIBELI do bycia rozpoznawalnym w branży dostawcą unikatowych i wysokiej jakości rozwiązań związanych z identyfikacją wyrobów i usług.