Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Firma LIBELI realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Dane administratora

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Libeli Janusz Biś z siedzibą w Gliwicach (44-122), przy ul. Toruńskiej 22

Dane kontaktowe

Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: office@libeli.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest:

  • zapewnienie najlepszej obsługi klienta;
  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • monitorowanie Twojej aktywności na naszych stronach;
  • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, a także innym podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

  1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych, statystycznych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: office@libeli.pl
  3. nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Zakres uprawnień

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.